rusky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Согласие
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Cineva este de acord cu...deoarece...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Sunt în totalitate de acord că...
Я полностью согласен, что...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Я совершенно не соголасен с...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mă opun total ideii conform căreia...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
И наоборот, ... показывает...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...în opoziţie cu...este/sunt...
В отличие от...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... и ... различаются в понимании ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Первое...., второе, напротив, ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Aş putea spune că...
Я бы предположил, что...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Impresia mea este că...
Мне кажется, что...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
După părerea mea,...
Я считаю, что...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Din punctul meu de vedere...
По моему мнению...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Sunt de părere că...
Я придерживаюсь мнения, что...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Convingerea mea este că... deoarece...
Я полагаю, что...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Нельзя не заметить, что ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Admitem faptul că..., dar...
Согласен.., но...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Se admite faptul că..., însă...
Согласен,... , и тем неменее
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Din contră,...
Напротив,...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Pe de o parte...
С одной стороны
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Pe de altă parte...
С другой стороны...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Contrar...
Несмотря на
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
În ciuda faptului că...
Хотя...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Говоря научным языком...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Întâmplător...
Между прочим...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Mai mult decât atât...
Более того...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň