řecky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Cineva este de acord cu...deoarece...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Sunt în totalitate de acord că...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mă opun total ideii conform căreia...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...în opoziţie cu...este/sunt...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Aş putea spune că...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Impresia mea este că...
Μου φαίνεται ότι...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
După părerea mea,...
Κατά την γνώμη μου...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Din punctul meu de vedere...
Κατά την δική μου άποψη...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Sunt de părere că...
Είμαι της γνώμης ότι...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Convingerea mea este că... deoarece...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Admitem faptul că..., dar...
Βεβαίως..., αλλά...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Se admite faptul că..., însă...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Din contră,...
Αντιθέτως, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Pe de o parte...
Από τη μία...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Pe de altă parte...
Από την άλλη...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Contrar...
Παρόλο που...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
În ciuda faptului că...
Παρά το γεγονός ότι...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Întâmplător...
Παρεμπιπτόντως...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Mai mult decât atât...
Επιπροσθέτως...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň