polsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Cineva este de acord cu...deoarece...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Sunt în totalitate de acord că...
W pełni się zgadzam z...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mă opun total ideii conform căreia...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...în opoziţie cu...este/sunt...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
....i...rożnią się pod względem...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Aş putea spune că...
Powiedziałbym, że...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Impresia mea este că...
Wydaje mi się, że...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
După părerea mea,...
Moim zdaniem...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Din punctul meu de vedere...
Z mojego punktu widzenia...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Sunt de părere că...
Jestem zdania, że...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Convingerea mea este că... deoarece...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Admitem faptul că..., dar...
Wprawdzie..., ale...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Se admite faptul că..., însă...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Din contră,...
Przeciwnie, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Pe de o parte...
Z jednej strony...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Pe de altă parte...
Z drugiej strony...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Contrar...
Pomimo/Wbrew...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
În ciuda faptului că...
Pomimo faktu, że...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Întâmplător...
Nawiasem mówiąc, ...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Mai mult decât atât...
Ponadto...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň