německy | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Cineva este de acord cu...deoarece...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere.
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Sunt în totalitate de acord că...
Ich stimme völlig zu, dass...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mă opun total ideii conform căreia...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...în opoziţie cu...este/sunt...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... ähnelt ... hinsichtlich...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Aş putea spune că...
Ich würde sagen, dass...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Impresia mea este că...
Es scheint mir, dass...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
După părerea mea,...
Meiner Meinung nach...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Din punctul meu de vedere...
Von meinem Standpunkt aus...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Sunt de părere că...
Ich bin der Ansicht, dass...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Convingerea mea este că... deoarece...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Admitem faptul că..., dar...
Zugegebenermaßen... , aber...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Se admite faptul că..., însă...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Din contră,...
Im Gegenteil...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Pe de o parte...
Einerseits...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Pe de altă parte...
Andererseits...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Contrar...
Trotz...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
În ciuda faptului că...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Întâmplător...
Im Übrigen...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Mai mult decât atât...
Darüber hinaus...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň