maďarsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Cineva este de acord cu...deoarece...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere.
Értem, amit mond.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Sunt în totalitate de acord că...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mă opun total ideii conform căreia...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...în opoziţie cu...este/sunt...
....-val/vel ellentétben, a .......
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Aş putea spune că...
Azt mondanám, hogy ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Impresia mea este că...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
După părerea mea,...
Véleményem szerint ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Din punctul meu de vedere...
Véleményem szerint ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Sunt de părere că...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Convingerea mea este că... deoarece...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Admitem faptul că..., dar...
Hozzátéve ...., de ....
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Se admite faptul că..., însă...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Din contră,...
Ezzel ellentétben ....
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Pe de o parte...
Másrészt viszont ....
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Pe de altă parte...
Másrészt ...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Contrar...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
În ciuda faptului că...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Tudományosan/történelmileg ...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Întâmplător...
Mellékesen....
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Mai mult decât atât...
Továbbá ....
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň