korejsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Cineva este de acord cu...deoarece...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Sunt în totalitate de acord că...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mă opun total ideii conform căreia...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...în opoziţie cu...este/sunt...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Aş putea spune că...
.....라고 말하고 싶습니다.
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Impresia mea este că...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
După părerea mea,...
제 생각에는, ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Din punctul meu de vedere...
저의 관점에서는, ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Sunt de părere că...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Používá se při prezentování vlastního názoru
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Convingerea mea este că... deoarece...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Admitem faptul că..., dar...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Se admite faptul că..., însă...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Din contră,...
반대로, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Pe de o parte...
한편으로는 ...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Pe de altă parte...
다른 한편으로는 ...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Contrar...
... 에도 불구하고, ...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
În ciuda faptului că...
... 한 사실에도 불구하고,
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Întâmplător...
부수적으로, ...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Mai mult decât atât...
게다가, ...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň