japonsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Cineva este de acord cu...deoarece...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere.
言っていることはもっともだ。
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Sunt în totalitate de acord că...
・・・・に同意している。
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
心から・・・・という意見を支持する。
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
・・・・に強く反対である。
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mă opun total ideii conform căreia...
・・・・という意見に断固として反対する。
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...în opoziţie cu...este/sunt...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Aş putea spune că...
・・・・と言えるかもしれない。
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Impresia mea este că...
・・・・のように見受けられる。
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
După părerea mea,...
私の意見では、・・・・
Používá se při prezentování vlastního názoru
Din punctul meu de vedere...
私の見方だと、・・・・
Používá se při prezentování vlastního názoru
Sunt de părere că...
私の意見としては、・・・・
Používá se při prezentování vlastního názoru
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Convingerea mea este că... deoarece...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Admitem faptul că..., dar...
確かにそうだが、しかし・・・・
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Se admite faptul că..., însă...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Din contră,...
それどころか、・・・・
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Pe de o parte...
一方では・・・・
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Pe de altă parte...
しかしその一方で・・・・
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Contrar...
・・・・にもかかわらず
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
În ciuda faptului că...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Întâmplător...
ちなみに、・・・・
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Mai mult decât atât...
その上・・・・
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň