italsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Cineva este de acord cu...deoarece...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere.
Si può comprendere il punto di vista di...
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Sunt în totalitate de acord că...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mă opun total ideii conform căreia...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
A differenza di..., ... mostra...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...în opoziţie cu...este/sunt...
In contrasto con..., .... è...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... e... differiscono in termini di...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Aş putea spune că...
Si potrebbe dunque affermare che...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Impresia mea este că...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
După părerea mea,...
Secondo il mio punto di vista...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Din punctul meu de vedere...
Da una prospettiva prettamente personale...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Sunt de părere că...
Sono dell'idea che...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Convingerea mea este că... deoarece...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Spostando l'attenzione verso...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Admitem faptul că..., dar...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Se admite faptul că..., însă...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Din contră,...
Al contrario...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Pe de o parte...
Da un lato...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Pe de altă parte...
Dall'altro...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Contrar...
A dispetto di...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
În ciuda faptului că...
Nonostante si ritenga che...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Scientificamente/Storicamente...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Întâmplător...
A tal proposito...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Mai mult decât atât...
Inoltre...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň