francouzsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Cineva este de acord cu...deoarece...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere.
Je comprends son point de vue.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Sunt în totalitate de acord că...
Je suis entièrement d'accord que...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mă opun total ideii conform căreia...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
En opposition avec..., ...montre...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...în opoziţie cu...este/sunt...
..., par contraste avec..., est/sont...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
...et... diffèrent en termes de...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Le premier..., a contrario, le second...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Aş putea spune că...
Je dirais que...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Impresia mea este că...
Il me semble que...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
După părerea mea,...
À mon sens...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Din punctul meu de vedere...
Selon mon point de vue...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Sunt de părere că...
Je suis d'opinion que...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Convingerea mea este că... deoarece...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Admitem faptul că..., dar...
De l'avis général..., mais...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Se admite faptul că..., însă...
Il va de soi que..., cependant...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Din contră,...
Au contraire, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Pe de o parte...
D'un coté...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Pe de altă parte...
D'un autre côté...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Contrar...
En dépit de...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
În ciuda faptului că...
En dépit du fait que...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Întâmplător...
À propos de...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Mai mult decât atât...
En outre...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň