esperantsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Cineva este de acord cu...deoarece...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Sunt în totalitate de acord că...
Mi tute konsentas, ke...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Mi tute malkonsentas, ke...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mă opun total ideii conform căreia...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
En kontrasto al..., ...montras...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...în opoziţie cu...este/sunt...
...per kontrasto kun...estas...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...estas simila al... rilate...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
La unua..., kontraste, la dua...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Aş putea spune că...
Mi dirus, ke...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Impresia mea este că...
Ŝajnas al mi, ke...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
După părerea mea,...
Miaopinie…
Používá se při prezentování vlastního názoru
Din punctul meu de vedere...
El mia vidpunkto...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Sunt de părere că...
Mi estas de la opinio, ke...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Convingerea mea este că... deoarece...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Admitem faptul că..., dar...
Certe..., sed...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Se admite faptul că..., însă...
Koncedita, ..., tamen...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Din contră,...
Kontraŭe, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Pe de o parte...
Unuflanke...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Pe de altă parte...
Aliflanke…
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Contrar...
Malgraŭ…
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
În ciuda faptului că...
Malgraŭ la fakto ke...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Science/Historie parolanta...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Întâmplător...
Parenteze...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Mai mult decât atât...
Krome...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň