dánsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Cineva este de acord cu...deoarece...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Sunt în totalitate de acord că...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Jeg er stærkt uenig i at...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mă opun total ideii conform căreia...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
I modsætning til..., ...viser...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...în opoziţie cu...este/sunt...
...i modsætning til... er...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...er lig... i forbindelse med
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
...og... er forskellige med hensyn til...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Aş putea spune că...
Jeg ville sige at...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Impresia mea este că...
For mig virker det som om at...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
După părerea mea,...
Efter min mening...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Din punctul meu de vedere...
Fra mit synspunkt...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Sunt de părere că...
Jeg er af den mening at...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Convingerea mea este că... deoarece...
Det er min opfattelse at... fordi...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Admitem faptul că..., dar...
Indrømmet..., men...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Se admite faptul că..., însă...
Selvom, ikke desto mindre...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Din contră,...
Derimod,...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Pe de o parte...
På den ene side...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Pe de altă parte...
På den anden side...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Contrar...
På trods af...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
În ciuda faptului că...
Til trods for det faktum at...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Videnskabeligt/historisk set...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Întâmplător...
I øvrigt...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Mai mult decât atât...
Endvidere...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň