čínsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
一般来说,我同意...,因为...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Cineva este de acord cu...deoarece...
人们较倾向于同意...,因为...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere.
我能理解他/她的观点。
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Sunt în totalitate de acord că...
我完全同意...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
我完全赞同...的观点。
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
总的来说,我不同意...,因为...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
人们较倾向于不同意...,因为...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
我强烈不同意...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mă opun total ideii conform căreia...
我坚决反对...的观点
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
就...方面,...和...相似/不同
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
和...比,...表明...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...în opoziţie cu...este/sunt...
对比...,...是...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
在...方面,...和...是相似的
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
在...方面,...和...不同
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
第一...,与此对比,第二...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
...和...的一个不同点是...,而...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Aş putea spune că...
我想说的是...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Impresia mea este că...
对我来说,它像是...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
După părerea mea,...
在我看来...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Din punctul meu de vedere...
我认为...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Sunt de părere că...
我的观点是...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Convingerea mea este că... deoarece...
我相信...,因为...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
现在让我们分析/转到/研究...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Admitem faptul că..., dar...
诚然...,但是...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
...是对的,但是事实上...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Se admite faptul că..., însă...
诚然...,但是...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Din contră,...
相反...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Pe de o parte...
一方面...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Pe de altă parte...
另一方面...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Contrar...
尽管...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
În ciuda faptului că...
尽管...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
从科学/历史角度讲...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Întâmplător...
附带说一句...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Mai mult decât atât...
此外...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň