česky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Cineva este de acord cu...deoarece...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Sunt în totalitate de acord că...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mă opun total ideii conform căreia...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...în opoziţie cu...este/sunt...
... na rozdíl od... je/jsou...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... a... se liší, pokud jde o...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
První... na rozdíl od druhého...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Aş putea spune că...
Řekla bych, že...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Impresia mea este că...
Zdá se mi, že...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
După părerea mea,...
Podle mého názoru...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Din punctul meu de vedere...
Z mého pohledu...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Sunt de părere că...
Jsem toho názoru, že...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Convingerea mea este că... deoarece...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Admitem faptul că..., dar...
Nelze popřít, že..., ale ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Se admite faptul că..., însă...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Din contră,...
Naopak/Naproti očekávání...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Pe de o parte...
Na jedné straně...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Pe de altă parte...
Na druhé straně...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Contrar...
Navzdory...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
În ciuda faptului că...
Navzdory tomu, že...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Vědecky/Historicky vzato...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Întâmplător...
Mimochodem...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Mai mult decât atât...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň