anglicky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Broadly speaking, I agree with… because…
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Cineva este de acord cu...deoarece...
One is very much inclined to agree with… because…
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere.
I can see his/her point.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Sunt în totalitate de acord că...
I entirely agree that…
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
One is very much inclined to disagree with… because…
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
I strongly disagree that…
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mă opun total ideii conform căreia...
I am firmly opposed to the idea that…
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
…and…are similar/different as regards to…
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
In contrast to…, …shows…
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...în opoziţie cu...este/sunt...
…by contrast with… is/are…
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
…is similar to… in respect of…
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
…and… differ in terms of...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
The first…, by contrast, the second…
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
One difference between… and… is that…, whereas…
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Aş putea spune că...
I would say that…
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Impresia mea este că...
It seems to me that…
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
După părerea mea,...
In my opinion…
Používá se při prezentování vlastního názoru
Din punctul meu de vedere...
From my point of view…
Používá se při prezentování vlastního názoru
Sunt de părere că...
I am of the opinion that…
Používá se při prezentování vlastního názoru
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Convingerea mea este că... deoarece...
It is my belief that… because…
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Let us now analyze/turn to/examine…
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Admitem faptul că..., dar...
Admittedly…, but…
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
It is true that…, yet the fact remains that…
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Se admite faptul că..., însă...
Granted, …, nevertheless…
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Din contră,...
On the contrary, …
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Pe de o parte...
On the one hand…
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Pe de altă parte...
On the other hand…
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Contrar...
In spite of…
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
În ciuda faptului că...
Despite the fact that…
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Scientifically/Historically speaking…
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Întâmplător...
Incidentally…
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Mai mult decât atât...
Furthermore…
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň