esperantsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
W pełni się zgadzam z...
Mi tute konsentas, ke...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Mi tute malkonsentas, ke...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
En kontrasto al..., ...montras...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
...per kontrasto kun...estas...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
...estas simila al... rilate...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
....i...rożnią się pod względem...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
La unua..., kontraste, la dua...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Powiedziałbym, że...
Mi dirus, ke...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Wydaje mi się, że...
Ŝajnas al mi, ke...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Moim zdaniem...
Miaopinie…
Používá se při prezentování vlastního názoru
Z mojego punktu widzenia...
El mia vidpunkto...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Jestem zdania, że...
Mi estas de la opinio, ke...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Wprawdzie..., ale...
Certe..., sed...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Koncedita, ..., tamen...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Przeciwnie, ...
Kontraŭe, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Z jednej strony...
Unuflanke...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Z drugiej strony...
Aliflanke…
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Pomimo/Wbrew...
Malgraŭ…
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Pomimo faktu, że...
Malgraŭ la fakto ke...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Science/Historie parolanta...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Nawiasem mówiąc, ...
Parenteze...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Ponadto...
Krome...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň