rumunsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Ik begrijp zijn/haar punt.
Înţeleg punctul său de vedere.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Sunt în totalitate de acord că...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Mă opun total ideii conform căreia...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
In tegenstelling tot ..., toont ...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Ik zou zeggen dat ...
Aş putea spune că...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Het lijkt mij dat ...
Impresia mea este că...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Naar mijn mening ...
După părerea mea,...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Vanuit mijn standpunt ...
Din punctul meu de vedere...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Ik ben van mening dat ...
Sunt de părere că...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Convingerea mea este că... deoarece...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Toegegeven ..., maar ...
Admitem faptul că..., dar...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Se admite faptul că..., însă...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Integendeel, ...
Din contră,...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Enerzijds ...
Pe de o parte...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Anderzijds ...
Pe de altă parte...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Ondanks ...
Contrar...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Ondanks het feit dat ...
În ciuda faptului că...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Bijkomend ...
Întâmplător...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Bovendien ...
Mai mult decât atât...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň