thajsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Ich stimme völlig zu, dass...
ฉันยอมรับว่า...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... ähnelt ... hinsichtlich...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Ich würde sagen, dass...
ฉันจะพูดว่า...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Es scheint mir, dass...
ดูเหมือนว่า...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Meiner Meinung nach...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Von meinem Standpunkt aus...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Ich bin der Ansicht, dass...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Zugegebenermaßen... , aber...
ยอมรับ...แต่...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Im Gegenteil...
ในทางตรงกันข้าม...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Einerseits...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Andererseits...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Trotz...
ถึงแม้ว่า...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Ungeachtet der Tatsache, dass...
ถึงแม้ว่า...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Im Übrigen...
โดยบังเอิญ...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Darüber hinaus...
นอกจากนี้...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň