maďarsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Értem, amit mond.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Ich stimme völlig zu, dass...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
....-val/vel ellentétben, a .......
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... ähnelt ... hinsichtlich...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Ich würde sagen, dass...
Azt mondanám, hogy ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Es scheint mir, dass...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Meiner Meinung nach...
Véleményem szerint ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Von meinem Standpunkt aus...
Véleményem szerint ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Ich bin der Ansicht, dass...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Zugegebenermaßen... , aber...
Hozzátéve ...., de ....
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Im Gegenteil...
Ezzel ellentétben ....
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Einerseits...
Másrészt viszont ....
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Andererseits...
Másrészt ...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Trotz...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Tudományosan/történelmileg ...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Im Übrigen...
Mellékesen....
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Darüber hinaus...
Továbbá ....
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň