francouzsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Je comprends son point de vue.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Ich stimme völlig zu, dass...
Je suis entièrement d'accord que...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
En opposition avec..., ...montre...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
..., par contraste avec..., est/sont...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... ähnelt ... hinsichtlich...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
...et... diffèrent en termes de...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Le premier..., a contrario, le second...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Ich würde sagen, dass...
Je dirais que...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Es scheint mir, dass...
Il me semble que...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Meiner Meinung nach...
À mon sens...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Von meinem Standpunkt aus...
Selon mon point de vue...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Ich bin der Ansicht, dass...
Je suis d'opinion que...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Zugegebenermaßen... , aber...
De l'avis général..., mais...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Il va de soi que..., cependant...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Im Gegenteil...
Au contraire, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Einerseits...
D'un coté...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Andererseits...
D'un autre côté...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Trotz...
En dépit de...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Ungeachtet der Tatsache, dass...
En dépit du fait que...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Im Übrigen...
À propos de...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Darüber hinaus...
En outre...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň