thajsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Értem, amit mond.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
ฉันยอมรับว่า...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
....-val/vel ellentétben, a .......
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Azt mondanám, hogy ...
ฉันจะพูดว่า...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Nekem úgy tűnik, hogy ...
ดูเหมือนว่า...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Véleményem szerint ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Véleményem szerint ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Hozzátéve ...., de ....
ยอมรับ...แต่...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Ezzel ellentétben ....
ในทางตรงกันข้าม...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Másrészt viszont ....
ในอีกด้านหนึ่ง...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Másrészt ...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
ถึงแม้ว่า...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
ถึงแม้ว่า...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Tudományosan/történelmileg ...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Mellékesen....
โดยบังเอิญ...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Továbbá ....
นอกจากนี้...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň