japonsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Értem, amit mond.
言っていることはもっともだ。
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
・・・・に同意している。
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
心から・・・・という意見を支持する。
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
大まかに言って、・・・・に反対である。
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
・・・・に強く反対である。
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
・・・・という意見に断固として反対する。
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
....-val/vel ellentétben, a .......
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Azt mondanám, hogy ...
・・・・と言えるかもしれない。
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Nekem úgy tűnik, hogy ...
・・・・のように見受けられる。
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Véleményem szerint ...
私の意見では、・・・・
Používá se při prezentování vlastního názoru
Véleményem szerint ...
私の見方だと、・・・・
Používá se při prezentování vlastního názoru
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
私の意見としては、・・・・
Používá se při prezentování vlastního názoru
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Hozzátéve ...., de ....
確かにそうだが、しかし・・・・
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Ezzel ellentétben ....
それどころか、・・・・
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Másrészt viszont ....
一方では・・・・
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Másrészt ...
しかしその一方で・・・・
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
・・・・にもかかわらず
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Tudományosan/történelmileg ...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Mellékesen....
ちなみに、・・・・
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Továbbá ....
その上・・・・
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň