finsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Értem, amit mond.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Verrattuna ..., ... näyttää...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
....-val/vel ellentétben, a .......
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... muistuttaa ... suhteessa...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Azt mondanám, hogy ...
Voisin sanoa, että...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Vaikuttaa siltä, että...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Véleményem szerint ...
Mielestäni...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Véleményem szerint ...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Olen sitä mieltä, että...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Uskon, että..., sillä...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Hozzátéve ...., de ....
Kieltämättä..., mutta...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Ezzel ellentétben ....
Päinvastoin...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Másrészt viszont ....
Toisaalta...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Másrészt ...
Toisaalta...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Huolimatta...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Huolimatta siitä, että...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Tudományosan/történelmileg ...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Mellékesen....
Ohimennen...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Továbbá ....
Lisäksi...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň