švédsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
言っていることはもっともだ。
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
・・・・に同意している。
Jag håller helt med om att ...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
心から・・・・という意見を支持する。
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

大まかに言って、・・・・に反対である。
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
・・・・に強く反対である。
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
・・・・という意見に断固として反対する。
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
I motsats till ..., ... visar ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
... till skillnad från ... är...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... liknar ... när det gäller ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

・・・・と言えるかもしれない。
Jag skulle säga att ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
・・・・のように見受けられる。
För mig verkar det som att ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
私の意見では、・・・・
Enligt min åsikt ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
私の見方だと、・・・・
Från min synpunkt sett ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
私の意見としては、・・・・
Jag är av den uppfattningen att ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
確かにそうだが、しかし・・・・
Visserligen ... men ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
それどころか、・・・・
Tvärtom ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
一方では・・・・
Å ena sidan ...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
しかしその一方で・・・・
Å andra sidan ...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
・・・・にもかかわらず
Trots ...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Trots att ...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
科学的に/歴史的に言って・・・・
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
ちなみに、・・・・
För övrigt/Förresten ...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
その上・・・・
Dessutom ...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň