rusky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Согласие
Pro souhlas s názorem někoho jiného
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
言っていることはもっともだ。
Я понимаю его/ее точку зрения.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
・・・・に同意している。
Я полностью согласен, что...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
心から・・・・という意見を支持する。
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

大まかに言って、・・・・に反対である。
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
・・・・に強く反対である。
Я совершенно не соголасен с...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
・・・・という意見に断固として反対する。
Я совершенно не разделяю идею, что...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
И наоборот, ... показывает...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
В отличие от...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... похоже на ..., если принять во внимание...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... и ... различаются в понимании ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Первое...., второе, напротив, ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Одно из различий между ... и ..., однако...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

・・・・と言えるかもしれない。
Я бы предположил, что...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
・・・・のように見受けられる。
Мне кажется, что...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
私の意見では、・・・・
Я считаю, что...
Používá se při prezentování vlastního názoru
私の見方だと、・・・・
По моему мнению...
Používá se při prezentování vlastního názoru
私の意見としては、・・・・
Я придерживаюсь мнения, что...
Používá se při prezentování vlastního názoru
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Я полагаю, что...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Нельзя не заметить, что ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
確かにそうだが、しかし・・・・
Согласен.., но...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Действительно..., и все же ... остается фактом
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Согласен,... , и тем неменее
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
それどころか、・・・・
Напротив,...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
一方では・・・・
С одной стороны
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
しかしその一方で・・・・
С другой стороны...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
・・・・にもかかわらず
Несмотря на
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Хотя...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
科学的に/歴史的に言って・・・・
Говоря научным языком...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
ちなみに、・・・・
Между прочим...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
その上・・・・
Более того...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň