rumunsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Cineva este de acord cu...deoarece...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
言っていることはもっともだ。
Înţeleg punctul său de vedere.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
・・・・に同意している。
Sunt în totalitate de acord că...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
心から・・・・という意見を支持する。
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

大まかに言って、・・・・に反対である。
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
・・・・に強く反対である。
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
・・・・という意見に断固として反対する。
Mă opun total ideii conform căreia...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
...în opoziţie cu...este/sunt...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

・・・・と言えるかもしれない。
Aş putea spune că...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
・・・・のように見受けられる。
Impresia mea este că...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
私の意見では、・・・・
După părerea mea,...
Používá se při prezentování vlastního názoru
私の見方だと、・・・・
Din punctul meu de vedere...
Používá se při prezentování vlastního názoru
私の意見としては、・・・・
Sunt de părere că...
Používá se při prezentování vlastního názoru
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Convingerea mea este că... deoarece...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
確かにそうだが、しかし・・・・
Admitem faptul că..., dar...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Se admite faptul că..., însă...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
それどころか、・・・・
Din contră,...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
一方では・・・・
Pe de o parte...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
しかしその一方で・・・・
Pe de altă parte...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
・・・・にもかかわらず
Contrar...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
În ciuda faptului că...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
科学的に/歴史的に言って・・・・
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
ちなみに、・・・・
Întâmplător...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
その上・・・・
Mai mult decât atât...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň