řecky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
言っていることはもっともだ。
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
・・・・に同意している。
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
心から・・・・という意見を支持する。
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

大まかに言って、・・・・に反対である。
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
・・・・に強く反対である。
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
・・・・という意見に断固として反対する。
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

・・・・と言えるかもしれない。
Θα μπορούσα να πω ότι...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
・・・・のように見受けられる。
Μου φαίνεται ότι...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
私の意見では、・・・・
Κατά την γνώμη μου...
Používá se při prezentování vlastního názoru
私の見方だと、・・・・
Κατά την δική μου άποψη...
Používá se při prezentování vlastního názoru
私の意見としては、・・・・
Είμαι της γνώμης ότι...
Používá se při prezentování vlastního názoru
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
確かにそうだが、しかし・・・・
Βεβαίως..., αλλά...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
それどころか、・・・・
Αντιθέτως, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
一方では・・・・
Από τη μία...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
しかしその一方で・・・・
Από την άλλη...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
・・・・にもかかわらず
Παρόλο που...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Παρά το γεγονός ότι...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
科学的に/歴史的に言って・・・・
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
ちなみに、・・・・
Παρεμπιπτόντως...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
その上・・・・
Επιπροσθέτως...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň