maďarsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Pro souhlas s názorem někoho jiného
言っていることはもっともだ。
Értem, amit mond.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
・・・・に同意している。
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
心から・・・・という意見を支持する。
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

大まかに言って、・・・・に反対である。
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
・・・・に強く反対である。
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
・・・・という意見に断固として反対する。
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
....-val/vel ellentétben, a .......
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

・・・・と言えるかもしれない。
Azt mondanám, hogy ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
・・・・のように見受けられる。
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
私の意見では、・・・・
Véleményem szerint ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
私の見方だと、・・・・
Véleményem szerint ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
私の意見としては、・・・・
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
確かにそうだが、しかし・・・・
Hozzátéve ...., de ....
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
それどころか、・・・・
Ezzel ellentétben ....
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
一方では・・・・
Másrészt viszont ....
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
しかしその一方で・・・・
Másrészt ...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
・・・・にもかかわらず
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
科学的に/歴史的に言って・・・・
Tudományosan/történelmileg ...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
ちなみに、・・・・
Mellékesen....
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
その上・・・・
Továbbá ....
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň