italsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
言っていることはもっともだ。
Si può comprendere il punto di vista di...
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
・・・・に同意している。
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
心から・・・・という意見を支持する。
Sostengo l'idea secondo la quale...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

大まかに言って、・・・・に反対である。
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
・・・・に強く反対である。
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
・・・・という意見に断固として反対する。
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
A differenza di..., ... mostra...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
In contrasto con..., .... è...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... è simile a ... in quanto entrambi...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... e... differiscono in termini di...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

・・・・と言えるかもしれない。
Si potrebbe dunque affermare che...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
・・・・のように見受けられる。
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
私の意見では、・・・・
Secondo il mio punto di vista...
Používá se při prezentování vlastního názoru
私の見方だと、・・・・
Da una prospettiva prettamente personale...
Používá se při prezentování vlastního názoru
私の意見としては、・・・・
Sono dell'idea che...
Používá se při prezentování vlastního názoru
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Spostando l'attenzione verso...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
加えて、これに反する意見もある:・・・・
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
確かにそうだが、しかし・・・・
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
それどころか、・・・・
Al contrario...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
一方では・・・・
Da un lato...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
しかしその一方で・・・・
Dall'altro...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
・・・・にもかかわらず
A dispetto di...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Nonostante si ritenga che...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
科学的に/歴史的に言って・・・・
Scientificamente/Storicamente...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
ちなみに、・・・・
A tal proposito...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
その上・・・・
Inoltre...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň