rumunsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Si può comprendere il punto di vista di...
Înţeleg punctul său de vedere.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Sunt în totalitate de acord că...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Sostengo l'idea secondo la quale...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Mă opun total ideii conform căreia...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
A differenza di..., ... mostra...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
In contrasto con..., .... è...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... è simile a ... in quanto entrambi...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... e... differiscono in termini di...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Si potrebbe dunque affermare che...
Aş putea spune că...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Impresia mea este că...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Secondo il mio punto di vista...
După părerea mea,...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Da una prospettiva prettamente personale...
Din punctul meu de vedere...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Sono dell'idea che...
Sunt de părere că...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Convingerea mea este că... deoarece...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Spostando l'attenzione verso...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Admitem faptul că..., dar...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se admite faptul că..., însă...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Al contrario...
Din contră,...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Da un lato...
Pe de o parte...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Dall'altro...
Pe de altă parte...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
A dispetto di...
Contrar...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Nonostante si ritenga che...
În ciuda faptului că...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Scientificamente/Storicamente...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
A tal proposito...
Întâmplător...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Inoltre...
Mai mult decât atât...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň