esperantsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Si può comprendere il punto di vista di...
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Mi tute konsentas, ke...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Sostengo l'idea secondo la quale...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Mi tute malkonsentas, ke...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
A differenza di..., ... mostra...
En kontrasto al..., ...montras...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
In contrasto con..., .... è...
...per kontrasto kun...estas...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... è simile a ... in quanto entrambi...
...estas simila al... rilate...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... e... differiscono in termini di...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
La unua..., kontraste, la dua...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Si potrebbe dunque affermare che...
Mi dirus, ke...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Ŝajnas al mi, ke...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Secondo il mio punto di vista...
Miaopinie…
Používá se při prezentování vlastního názoru
Da una prospettiva prettamente personale...
El mia vidpunkto...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Sono dell'idea che...
Mi estas de la opinio, ke...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Spostando l'attenzione verso...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Certe..., sed...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Koncedita, ..., tamen...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Al contrario...
Kontraŭe, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Da un lato...
Unuflanke...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Dall'altro...
Aliflanke…
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
A dispetto di...
Malgraŭ…
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Nonostante si ritenga che...
Malgraŭ la fakto ke...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Scientificamente/Storicamente...
Science/Historie parolanta...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
A tal proposito...
Parenteze...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Inoltre...
Krome...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň