španělsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
En términos generales, coincido con X porque...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Comprendo su planteamiento...
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Coincido totalmente en que...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Respaldo completamente la idea de que...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Difiero completamente en relación a...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
En contraste con..., ... muestra...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... की तुलना मे, ... ... है.
... en contraste con... es/son...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
... es similar a... en lo referente a...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
... y... difieren en relación a...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

मेरा मानना है कि...
Podría decir que...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
मुझे लगता है कि...
A mi parecer...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
मेरी राय है कि...
En mi opinión...
Používá se při prezentování vlastního názoru
मेरे दृष्टिकोण से
Desde mi punto de vista...
Používá se při prezentování vlastního názoru
मेरा मानना है कि
Soy de la opinión de que...
Používá se při prezentování vlastního názoru
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
A mi parecer... debido a que...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
यह सच है कि..., लेकिन...
Es cierto que..., pero...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
यह सच है कि..., लेकिन...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
इसके विपरीत
Por el contrario,...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
एक तरफ से...
Por una parte...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
दूसरी तरफ से
Por otra parte...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
इन... के होते हुए भी...
A pesar de...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
इन... के होते हुए भी...
A pesar de que...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
वैसे...
Cabe acotar...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
इसके अतिरिक्त...
Además,...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň