esperantsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Mi tute konsentas, ke...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Mi tute malkonsentas, ke...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
En kontrasto al..., ...montras...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... की तुलना मे, ... ... है.
...per kontrasto kun...estas...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
...estas simila al... rilate...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
...kaj... malsamas en terminoj de...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
La unua..., kontraste, la dua...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

मेरा मानना है कि...
Mi dirus, ke...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
मुझे लगता है कि...
Ŝajnas al mi, ke...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
मेरी राय है कि...
Miaopinie…
Používá se při prezentování vlastního názoru
मेरे दृष्टिकोण से
El mia vidpunkto...
Používá se při prezentování vlastního názoru
मेरा मानना है कि
Mi estas de la opinio, ke...
Používá se při prezentování vlastního názoru
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
यह सच है कि..., लेकिन...
Certe..., sed...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
यह सच है कि..., लेकिन...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Koncedita, ..., tamen...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
इसके विपरीत
Kontraŭe, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
एक तरफ से...
Unuflanke...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
दूसरी तरफ से
Aliflanke…
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
इन... के होते हुए भी...
Malgraŭ…
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
इन... के होते हुए भी...
Malgraŭ la fakto ke...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Science/Historie parolanta...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
वैसे...
Parenteze...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
इसके अतिरिक्त...
Krome...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň