španělsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
En términos generales, coincido con X porque...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Je comprends son point de vue.
Comprendo su planteamiento...
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Je suis entièrement d'accord que...
Coincido totalmente en que...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Je cautionne entièrement l'idée que...
Respaldo completamente la idea de que...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Difiero completamente en relación a...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...and... sont similaires/différents au regard de...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
En opposition avec..., ...montre...
En contraste con..., ... muestra...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
..., par contraste avec..., est/sont...
... en contraste con... es/son...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...est similaire à... en ce qui concerne...
... es similar a... en lo referente a...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...et... diffèrent en termes de...
... y... difieren en relación a...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Le premier..., a contrario, le second...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Je dirais que...
Podría decir que...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Il me semble que...
A mi parecer...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
À mon sens...
En mi opinión...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Selon mon point de vue...
Desde mi punto de vista...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Je suis d'opinion que...
Soy de la opinión de que...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Je suis persuadé intimement que... parce que...
A mi parecer... debido a que...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
De l'avis général..., mais...
Es cierto que..., pero...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Il va de soi que..., cependant...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Au contraire, ...
Por el contrario,...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
D'un coté...
Por una parte...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
D'un autre côté...
Por otra parte...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
En dépit de...
A pesar de...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
En dépit du fait que...
A pesar de que...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
À propos de...
Cabe acotar...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
En outre...
Además,...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň