německy | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Je comprends son point de vue.
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Je suis entièrement d'accord que...
Ich stimme völlig zu, dass...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Je cautionne entièrement l'idée que...
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...and... sont similaires/différents au regard de...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
En opposition avec..., ...montre...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
..., par contraste avec..., est/sont...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...est similaire à... en ce qui concerne...
... ähnelt ... hinsichtlich...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...et... diffèrent en termes de...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Le premier..., a contrario, le second...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Je dirais que...
Ich würde sagen, dass...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Il me semble que...
Es scheint mir, dass...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
À mon sens...
Meiner Meinung nach...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Selon mon point de vue...
Von meinem Standpunkt aus...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Je suis d'opinion que...
Ich bin der Ansicht, dass...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
De l'avis général..., mais...
Zugegebenermaßen... , aber...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Il va de soi que..., cependant...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Au contraire, ...
Im Gegenteil...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
D'un coté...
Einerseits...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
D'un autre côté...
Andererseits...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
En dépit de...
Trotz...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
En dépit du fait que...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
À propos de...
Im Übrigen...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
En outre...
Darüber hinaus...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň