vietnamsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Mi tute konsentas, ke...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Mi tute malkonsentas, ke...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
En kontrasto al..., ...montras...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...per kontrasto kun...estas...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...estas simila al... rilate...
... giống với... ở chỗ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...kaj... malsamas en terminoj de...
... và... khác nhau ở chỗ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
La unua..., kontraste, la dua...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Mi dirus, ke...
Tôi cho rằng...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Ŝajnas al mi, ke...
Tôi thấy rằng...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Miaopinie…
Cá nhân tôi cho rằng...
Používá se při prezentování vlastního názoru
El mia vidpunkto...
Theo quan điểm của tôi...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Mi estas de la opinio, ke...
Tôi mang quan điểm rằng...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Certe..., sed...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Koncedita, ..., tamen...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Kontraŭe, ...
Trái lại,...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Unuflanke...
Một mặt,...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Aliflanke…
Mặt khác,...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Malgraŭ…
Mặc dù...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Malgraŭ la fakto ke...
Mặc dù/Bất chấp...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Science/Historie parolanta...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Parenteze...
Nhân tiện/Nhân thể...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Krome...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň