řecky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Mi tute konsentas, ke...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Mi tute malkonsentas, ke...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
En kontrasto al..., ...montras...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...per kontrasto kun...estas...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...estas simila al... rilate...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...kaj... malsamas en terminoj de...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
La unua..., kontraste, la dua...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Mi dirus, ke...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Ŝajnas al mi, ke...
Μου φαίνεται ότι...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Miaopinie…
Κατά την γνώμη μου...
Používá se při prezentování vlastního názoru
El mia vidpunkto...
Κατά την δική μου άποψη...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Mi estas de la opinio, ke...
Είμαι της γνώμης ότι...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Certe..., sed...
Βεβαίως..., αλλά...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Koncedita, ..., tamen...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Kontraŭe, ...
Αντιθέτως, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Unuflanke...
Από τη μία...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Aliflanke…
Από την άλλη...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Malgraŭ…
Παρόλο που...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Malgraŭ la fakto ke...
Παρά το γεγονός ότι...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Science/Historie parolanta...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Parenteze...
Παρεμπιπτόντως...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Krome...
Επιπροσθέτως...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň