japonsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
言っていることはもっともだ。
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Mi tute konsentas, ke...
・・・・に同意している。
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
心から・・・・という意見を支持する。
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Mi tute malkonsentas, ke...
・・・・に強く反対である。
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
・・・・という意見に断固として反対する。
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
En kontrasto al..., ...montras...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...per kontrasto kun...estas...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...estas simila al... rilate...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...kaj... malsamas en terminoj de...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
La unua..., kontraste, la dua...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Mi dirus, ke...
・・・・と言えるかもしれない。
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Ŝajnas al mi, ke...
・・・・のように見受けられる。
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Miaopinie…
私の意見では、・・・・
Používá se při prezentování vlastního názoru
El mia vidpunkto...
私の見方だと、・・・・
Používá se při prezentování vlastního názoru
Mi estas de la opinio, ke...
私の意見としては、・・・・
Používá se při prezentování vlastního názoru
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Estas mia kredo, ke... ĉar...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Certe..., sed...
確かにそうだが、しかし・・・・
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Koncedita, ..., tamen...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Kontraŭe, ...
それどころか、・・・・
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Unuflanke...
一方では・・・・
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Aliflanke…
しかしその一方で・・・・
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Malgraŭ…
・・・・にもかかわらず
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Malgraŭ la fakto ke...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Science/Historie parolanta...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Parenteze...
ちなみに、・・・・
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Krome...
その上・・・・
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň