hindsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Mi tute konsentas, ke...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Mi tute malkonsentas, ke...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
En kontrasto al..., ...montras...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...per kontrasto kun...estas...
... की तुलना मे, ... ... है.
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...estas simila al... rilate...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...kaj... malsamas en terminoj de...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
La unua..., kontraste, la dua...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Mi dirus, ke...
मेरा मानना है कि...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Ŝajnas al mi, ke...
मुझे लगता है कि...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Miaopinie…
मेरी राय है कि...
Používá se při prezentování vlastního názoru
El mia vidpunkto...
मेरे दृष्टिकोण से
Používá se při prezentování vlastního názoru
Mi estas de la opinio, ke...
मेरा मानना है कि
Používá se při prezentování vlastního názoru
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Estas mia kredo, ke... ĉar...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Certe..., sed...
यह सच है कि..., लेकिन...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
यह सच है कि..., लेकिन...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Koncedita, ..., tamen...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Kontraŭe, ...
इसके विपरीत
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Unuflanke...
एक तरफ से...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Aliflanke…
दूसरी तरफ से
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Malgraŭ…
इन... के होते हुए भी...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Malgraŭ la fakto ke...
इन... के होते हुए भी...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Science/Historie parolanta...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Parenteze...
वैसे...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Krome...
इसके अतिरिक्त...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň