arabsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Mi tute konsentas, ke...
أتفق تماماً على أنّ...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Mi tute malkonsentas, ke...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
En kontrasto al..., ...montras...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...per kontrasto kun...estas...
على النقيض من... هو \ هم...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...estas simila al... rilate...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...kaj... malsamas en terminoj de...
...و ... يختلف من حيثُ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
La unua..., kontraste, la dua...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Mi dirus, ke...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Ŝajnas al mi, ke...
يبدو لي أنّ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Miaopinie…
في رأيِي...
Používá se při prezentování vlastního názoru
El mia vidpunkto...
مِنْ وجهة نظري...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Mi estas de la opinio, ke...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Estas mia kredo, ke... ĉar...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Certe..., sed...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Koncedita, ..., tamen...
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Kontraŭe, ...
على العكس، ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Unuflanke...
من جهةٍ...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Aliflanke…
من جهةٍ أخرى...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Malgraŭ…
على الرغم من...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Malgraŭ la fakto ke...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Science/Historie parolanta...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Parenteze...
وبالمناسبة فإنّ...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Krome...
علاوة على ذلك...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň