rumunsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Înţeleg punctul său de vedere.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Jeg er fuldstændig enig i det...
Sunt în totalitate de acord că...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Jeg er stærkt uenig i at...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Mă opun total ideii conform căreia...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
I modsætning til..., ...viser...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...i modsætning til... er...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...er lig... i forbindelse med
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...og... er forskellige med hensyn til...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Den første..., i modsætning til, den anden...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Jeg ville sige at...
Aş putea spune că...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
For mig virker det som om at...
Impresia mea este că...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Efter min mening...
După părerea mea,...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Fra mit synspunkt...
Din punctul meu de vedere...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Jeg er af den mening at...
Sunt de părere că...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Det er min opfattelse at... fordi...
Convingerea mea este că... deoarece...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Indrømmet..., men...
Admitem faptul că..., dar...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Er det sandt at..., men faktum er at...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Selvom, ikke desto mindre...
Se admite faptul că..., însă...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Derimod,...
Din contră,...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
På den ene side...
Pe de o parte...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
På den anden side...
Pe de altă parte...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
På trods af...
Contrar...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Til trods for det faktum at...
În ciuda faptului că...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Videnskabeligt/historisk set...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
I øvrigt...
Întâmplător...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Endvidere...
Mai mult decât atât...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň