thajsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

一般来说,我同意...,因为...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
人们较倾向于同意...,因为...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
我能理解他/她的观点。
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
我完全同意...
ฉันยอมรับว่า...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
我完全赞同...的观点。
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

总的来说,我不同意...,因为...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
人们较倾向于不同意...,因为...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
我明白他的意思,但是完全不同意。
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
我强烈不同意...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
我坚决反对...的观点
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

就...方面,...和...相似/不同
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
和...比,...表明...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
对比...,...是...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
在...方面,...和...是相似的
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
在...方面,...和...不同
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
第一...,与此对比,第二...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
...和...的一个不同点是...,而...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

我想说的是...
ฉันจะพูดว่า...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
对我来说,它像是...
ดูเหมือนว่า...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
在我看来...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我认为...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我的观点是...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
我相信...,因为...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

现在让我们分析/转到/研究...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
...清楚了,让我们把注意力转到...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
诚然...,但是...
ยอมรับ...แต่...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
...是对的,但是事实上...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
诚然...,但是...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
相反...
ในทางตรงกันข้าม...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
一方面...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
另一方面...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
尽管...
ถึงแม้ว่า...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
尽管...
ถึงแม้ว่า...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
从科学/历史角度讲...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
附带说一句...
โดยบังเอิญ...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
此外...
นอกจากนี้...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň