rusky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

一般来说,我同意...,因为...
Согласие
Pro souhlas s názorem někoho jiného
人们较倾向于同意...,因为...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
我能理解他/她的观点。
Я понимаю его/ее точку зрения.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
我完全同意...
Я полностью согласен, что...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
我完全赞同...的观点。
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

总的来说,我不同意...,因为...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
人们较倾向于不同意...,因为...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
我明白他的意思,但是完全不同意。
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
我强烈不同意...
Я совершенно не соголасен с...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
我坚决反对...的观点
Я совершенно не разделяю идею, что...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

就...方面,...和...相似/不同
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
和...比,...表明...
И наоборот, ... показывает...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
对比...,...是...
В отличие от...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
在...方面,...和...是相似的
... похоже на ..., если принять во внимание...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
在...方面,...和...不同
... и ... различаются в понимании ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
第一...,与此对比,第二...
Первое...., второе, напротив, ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
...和...的一个不同点是...,而...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

我想说的是...
Я бы предположил, что...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
对我来说,它像是...
Мне кажется, что...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
在我看来...
Я считаю, что...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我认为...
По моему мнению...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我的观点是...
Я придерживаюсь мнения, что...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
我相信...,因为...
Я полагаю, что...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

现在让我们分析/转到/研究...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
...清楚了,让我们把注意力转到...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Нельзя не заметить, что ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
诚然...,但是...
Согласен.., но...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
...是对的,但是事实上...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
诚然...,但是...
Согласен,... , и тем неменее
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
相反...
Напротив,...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
一方面...
С одной стороны
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
另一方面...
С другой стороны...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
尽管...
Несмотря на
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
尽管...
Хотя...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
从科学/历史角度讲...
Говоря научным языком...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
附带说一句...
Между прочим...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
此外...
Более того...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň