polsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

一般来说,我同意...,因为...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
人们较倾向于同意...,因为...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
我能理解他/她的观点。
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
我完全同意...
W pełni się zgadzam z...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
我完全赞同...的观点。
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

总的来说,我不同意...,因为...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
人们较倾向于不同意...,因为...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
我明白他的意思,但是完全不同意。
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
我强烈不同意...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
我坚决反对...的观点
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

就...方面,...和...相似/不同
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
和...比,...表明...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
对比...,...是...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
在...方面,...和...是相似的
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
在...方面,...和...不同
....i...rożnią się pod względem...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
第一...,与此对比,第二...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
...和...的一个不同点是...,而...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

我想说的是...
Powiedziałbym, że...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
对我来说,它像是...
Wydaje mi się, że...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
在我看来...
Moim zdaniem...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我认为...
Z mojego punktu widzenia...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我的观点是...
Jestem zdania, że...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
我相信...,因为...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

现在让我们分析/转到/研究...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
...清楚了,让我们把注意力转到...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
诚然...,但是...
Wprawdzie..., ale...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
...是对的,但是事实上...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
诚然...,但是...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
相反...
Przeciwnie, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
一方面...
Z jednej strony...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
另一方面...
Z drugiej strony...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
尽管...
Pomimo/Wbrew...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
尽管...
Pomimo faktu, że...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
从科学/历史角度讲...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
附带说一句...
Nawiasem mówiąc, ...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
此外...
Ponadto...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň