nizozemsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

一般来说,我同意...,因为...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
人们较倾向于同意...,因为...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
我能理解他/她的观点。
Ik begrijp zijn/haar punt.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
我完全同意...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
我完全赞同...的观点。
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

总的来说,我不同意...,因为...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
人们较倾向于不同意...,因为...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
我明白他的意思,但是完全不同意。
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
我强烈不同意...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
我坚决反对...的观点
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

就...方面,...和...相似/不同
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
和...比,...表明...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
对比...,...是...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
在...方面,...和...是相似的
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
在...方面,...和...不同
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
第一...,与此对比,第二...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
...和...的一个不同点是...,而...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

我想说的是...
Ik zou zeggen dat ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
对我来说,它像是...
Het lijkt mij dat ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
在我看来...
Naar mijn mening ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我认为...
Vanuit mijn standpunt ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我的观点是...
Ik ben van mening dat ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
我相信...,因为...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

现在让我们分析/转到/研究...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
...清楚了,让我们把注意力转到...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
诚然...,但是...
Toegegeven ..., maar ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
...是对的,但是事实上...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
诚然...,但是...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
相反...
Integendeel, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
一方面...
Enerzijds ...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
另一方面...
Anderzijds ...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
尽管...
Ondanks ...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
尽管...
Ondanks het feit dat ...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
从科学/历史角度讲...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
附带说一句...
Bijkomend ...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
此外...
Bovendien ...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň