italsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

一般来说,我同意...,因为...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
人们较倾向于同意...,因为...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
我能理解他/她的观点。
Si può comprendere il punto di vista di...
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
我完全同意...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
我完全赞同...的观点。
Sostengo l'idea secondo la quale...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

总的来说,我不同意...,因为...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
人们较倾向于不同意...,因为...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
我明白他的意思,但是完全不同意。
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
我强烈不同意...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
我坚决反对...的观点
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

就...方面,...和...相似/不同
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
和...比,...表明...
A differenza di..., ... mostra...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
对比...,...是...
In contrasto con..., .... è...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
在...方面,...和...是相似的
... è simile a ... in quanto entrambi...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
在...方面,...和...不同
... e... differiscono in termini di...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
第一...,与此对比,第二...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
...和...的一个不同点是...,而...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

我想说的是...
Si potrebbe dunque affermare che...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
对我来说,它像是...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
在我看来...
Secondo il mio punto di vista...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我认为...
Da una prospettiva prettamente personale...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我的观点是...
Sono dell'idea che...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
我相信...,因为...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

现在让我们分析/转到/研究...
Spostando l'attenzione verso...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
...清楚了,让我们把注意力转到...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
诚然...,但是...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
...是对的,但是事实上...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
诚然...,但是...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
相反...
Al contrario...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
一方面...
Da un lato...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
另一方面...
Dall'altro...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
尽管...
A dispetto di...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
尽管...
Nonostante si ritenga che...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
从科学/历史角度讲...
Scientificamente/Storicamente...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
附带说一句...
A tal proposito...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
此外...
Inoltre...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň