česky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

一般来说,我同意...,因为...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
人们较倾向于同意...,因为...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
我能理解他/她的观点。
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
我完全同意...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
我完全赞同...的观点。
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

总的来说,我不同意...,因为...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
人们较倾向于不同意...,因为...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
我明白他的意思,但是完全不同意。
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
我强烈不同意...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
我坚决反对...的观点
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

就...方面,...和...相似/不同
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
和...比,...表明...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
对比...,...是...
... na rozdíl od... je/jsou...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
在...方面,...和...是相似的
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
在...方面,...和...不同
... a... se liší, pokud jde o...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
第一...,与此对比,第二...
První... na rozdíl od druhého...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
...和...的一个不同点是...,而...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

我想说的是...
Řekla bych, že...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
对我来说,它像是...
Zdá se mi, že...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
在我看来...
Podle mého názoru...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我认为...
Z mého pohledu...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我的观点是...
Jsem toho názoru, že...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
我相信...,因为...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

现在让我们分析/转到/研究...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
...清楚了,让我们把注意力转到...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
诚然...,但是...
Nelze popřít, že..., ale ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
...是对的,但是事实上...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
诚然...,但是...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
相反...
Naopak/Naproti očekávání...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
一方面...
Na jedné straně...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
另一方面...
Na druhé straně...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
尽管...
Navzdory...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
尽管...
Navzdory tomu, že...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
从科学/历史角度讲...
Vědecky/Historicky vzato...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
附带说一句...
Mimochodem...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
此外...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň