vietnamsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... na rozdíl od... je/jsou...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... giống với... ở chỗ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... a... se liší, pokud jde o...
... và... khác nhau ở chỗ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
První... na rozdíl od druhého...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Řekla bych, že...
Tôi cho rằng...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Zdá se mi, že...
Tôi thấy rằng...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Podle mého názoru...
Cá nhân tôi cho rằng...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Z mého pohledu...
Theo quan điểm của tôi...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Jsem toho názoru, že...
Tôi mang quan điểm rằng...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Nelze popřít, že..., ale ...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., nicméně...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Naopak/Naproti očekávání...
Trái lại,...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Na jedné straně...
Một mặt,...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Na druhé straně...
Mặt khác,...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Navzdory...
Mặc dù...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Navzdory tomu, že...
Mặc dù/Bất chấp...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Vědecky/Historicky vzato...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Mimochodem...
Nhân tiện/Nhân thể...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň