thajsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
ฉันยอมรับว่า...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Jsem zásadně proti myšlence, že...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... na rozdíl od... je/jsou...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... a... se liší, pokud jde o...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
První... na rozdíl od druhého...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Řekla bych, že...
ฉันจะพูดว่า...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Zdá se mi, že...
ดูเหมือนว่า...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Podle mého názoru...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Z mého pohledu...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Jsem toho názoru, že...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Podle mého přesvědčení je..., protože...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Nelze popřít, že..., ale ...
ยอมรับ...แต่...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., nicméně...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Naopak/Naproti očekávání...
ในทางตรงกันข้าม...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Na jedné straně...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Na druhé straně...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Navzdory...
ถึงแม้ว่า...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Navzdory tomu, že...
ถึงแม้ว่า...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Vědecky/Historicky vzato...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Mimochodem...
โดยบังเอิญ...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Navíc/Nadto/Dále ještě...
นอกจากนี้...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň