rumunsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Înţeleg punctul său de vedere.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Sunt în totalitate de acord că...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Mă opun total ideii conform căreia...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... na rozdíl od... je/jsou...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... a... se liší, pokud jde o...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
První... na rozdíl od druhého...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Řekla bych, že...
Aş putea spune că...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Zdá se mi, že...
Impresia mea este că...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Podle mého názoru...
După părerea mea,...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Z mého pohledu...
Din punctul meu de vedere...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Jsem toho názoru, že...
Sunt de părere că...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Convingerea mea este că... deoarece...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Nelze popřít, že..., ale ...
Admitem faptul că..., dar...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., nicméně...
Se admite faptul că..., însă...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Naopak/Naproti očekávání...
Din contră,...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Na jedné straně...
Pe de o parte...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Na druhé straně...
Pe de altă parte...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Navzdory...
Contrar...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Navzdory tomu, že...
În ciuda faptului că...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Vědecky/Historicky vzato...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Mimochodem...
Întâmplător...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Mai mult decât atât...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň