japonsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
言っていることはもっともだ。
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
・・・・に同意している。
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
心から・・・・という意見を支持する。
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
・・・・に強く反対である。
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Jsem zásadně proti myšlence, že...
・・・・という意見に断固として反対する。
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... na rozdíl od... je/jsou...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... a... se liší, pokud jde o...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
První... na rozdíl od druhého...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Řekla bych, že...
・・・・と言えるかもしれない。
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Zdá se mi, že...
・・・・のように見受けられる。
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Podle mého názoru...
私の意見では、・・・・
Používá se při prezentování vlastního názoru
Z mého pohledu...
私の見方だと、・・・・
Používá se při prezentování vlastního názoru
Jsem toho názoru, že...
私の意見としては、・・・・
Používá se při prezentování vlastního názoru
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Podle mého přesvědčení je..., protože...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Nelze popřít, že..., ale ...
確かにそうだが、しかし・・・・
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., nicméně...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Naopak/Naproti očekávání...
それどころか、・・・・
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Na jedné straně...
一方では・・・・
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Na druhé straně...
しかしその一方で・・・・
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Navzdory...
・・・・にもかかわらず
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Navzdory tomu, že...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Vědecky/Historicky vzato...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Mimochodem...
ちなみに、・・・・
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Navíc/Nadto/Dále ještě...
その上・・・・
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň